HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Báo chí và yêu cầu phát triển
  • 26/06/2019 09:46
  • Hàng năm, dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, cấp ủy, chính quyền địa phương đều quan tâm, động viên, chia sẻ và gửi gắm nhiều vấn đề với những người làm báo. Những hoạt động, trong dịp này vừa tôn vinh vừa đặt ra những yêu cầu đối với báo chí trong tiến trình phát triển.
Viết bình luận mới