HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Báo cáo công tác quản lý đất đai và dân cư của Gia Nghĩa còn nhiều hạn chế
  • 14/09/2017 17:44
  • Phát biểu kết luận buổi giám sát về việc triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai và dân cư trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, giai đoạn 2011 - 2016 vào sáng 14/9, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K'Thanh yêu cầu thị xã cần sớm hoàn thiện những nội dung còn thiếu mà Đoàn giám sát đã chỉ rõ. Thị xã phải hoàn thiện báo cáo, gửi về HĐND tỉnh trong ngày 15/9.
Viết bình luận mới