HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đánh giá thực hiện sắp xếp TCBM
  • 09/10/2019 17:13
  • Để kịp thời cụ thể hóa việc thực hiện các nội dung nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và căn cứ đặc điểm tình hình của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Chương trình hành động số 26 ngày 8/3/2018 thực hiện Nghị quyết 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chương trình hành động số 30 ngày 22/5/2018 thực hiện Nghị quyết 19 “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.
Viết bình luận mới