HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận nhiều vấn đề quan trọng
  • 28/06/2018 13:55
  • Tiếp tục chương trình làm việc, sau khi nghe đánh giá tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh, trong ngày 27/6, các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh.
Viết bình luận mới