HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Ai dư đến cho-ai cần đến nhận.
  • 14/09/2018 18:08
  • Với phương châm “Ai dư đến cho-ai cần đến nhận”, mô hình chuyển giao hỗ trợ phương tiện, thiết bị vật dụng cũ cho phụ nữ nghèo do Hội phụ nữ xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil thành lập đã góp phần mang lại niềm vui cho chị em nghèo.
Viết bình luận mới