HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • 40 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa khóa XII
  • 13/08/2020 13:54
  • Sáng 13/8, sau phần khai mạc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thảo luận báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.
Viết bình luận mới