HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • 39 học viên tham gia bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý
  • 03/06/2019 14:20
  • Sáng 3/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia khai giảng Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý 39 cán bộ thuộc diện quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt của tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026.
Viết bình luận mới