• “3 gặp 4 biết” trong tuyển quân ở Đắk Mil
  • 22/02/2021 08:41
  • Để sẵn sàng cho Ngày hội giao, nhận quân năm 2021 đảm bảo quân số, chất lượng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đắk Mil đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị, trong đó đã hoàn thành việc thâm nhập “3 gặp 4 biết”.
Viết bình luận mới