HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành đại hội
  • 02/07/2020 09:30
  • Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông, đến ngày 30/6, toàn tỉnh đã có 421/421 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 12 đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 (đạt 100%), trong đó có 168 đảng bộ, 253 chi bộ cơ sở.
Viết bình luận mới