• Đổi rác lấy cây xanh ở Đắk R’lấp
  • 12/11/2020 10:58 | 289 lượt xem
  • Để chung tay bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa, chùa Liên Hoa huyện Đắk R’lấp vừa tổ chức Chương trình “đổi rác lấy cây xanh”.
<< <  3  4  5  6  7  > >>