• 01:11
  • Giám sát hỗ trợ lãi suất đối với đồng bào dân tộc thiểu số
  • 13/06/2017 09:09 | 758 lượt xem
  • Chiều 12/6, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp xem xét dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 43 năm 2014 HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số.
<< <  337  338  339  340  341  > >>