• 01:09
  • Kiểm tra các dự án điện gió tại Đắk Song
  • 21/09/2021 06:52 | 480 lượt xem
  • Chiều 20 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại Dự án điện gió tại Đắk Ndrung 1,2 và 3 ở huyện Đắk Song.
<< <  1  2  3  4  5  > >>