• 00:46
  • Tập huấn quy trình kỹ thuật và chăm sóc cây ăn trái
  • 23/09/2020 17:17 | 418 lượt xem
  • Ngày 23/9, Trung tâm Thông tin kỹ thuật và ứng dụng khoa học Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông) phối hợp với UBND xã Nghĩa Thắng tổ chức tập huấn về quy trình kỹ thuật và chăm sóc cây ăn trái cho 40 nông dân xã Nghĩa Thắng huyện Đắk R’lấp .
  • 01:38
  • Thu thuế, phí, lệ phí đạt hơn 43% dự toán
  • 30/07/2020 16:56 | 1029 lượt xem
  • Sáng 30/7, Cục Thuế tỉnh Đắk Nông tổ chức sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2020.
<< <  3  4  5  6  7  > >>