• 01:16
  • Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11
  • 21/11/2018 09:20 | 526 lượt xem
  • Chiều 20/11, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn đã chủ trì Phiên thường kỳ tháng 11 nhằm nhằm xét, cho ý kiến những nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp.
<< <  89  90  91  92  93  > >>