• 01:26
 • Đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri xã Đắk Lao
 • 27/11/2018 16:39 | 517 lượt xem
 • Sáng 27/11, tại xã Đắk Lao (Đắk Mil), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông gồm các ông Nguyễn Trường Giang và K’Choi đã tiếp xúc với cử tri để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa khóa XIV và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.
 • 01:49
 • Tổng kết nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
 • 27/11/2018 16:39 | 502 lượt xem
 • Ngày 27/11, tại Hà Nội, Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 • 01:17
 • Triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8
 • 23/11/2018 18:35 | 841 lượt xem
 • Ngày 23/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng với 63 tỉnh, thành trong cả nước.
<< <  88  89  90  91  92  > >>