HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • 01:41
  • Hơn 3.000 hộ dân di cư tự do được bố trí ổn định cuộc sống
  • 12/09/2018 17:51 | 500 lượt xem
  • Ngày 12/9, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức giám sát kết quả triển khai thực hiện các dự án ổn định dân di cư tự do và dự án quy hoạch ổn định dân cư các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tại Chi cục phát triển nông thôn tỉnh.
  • HĐND tỉnh giám sát dự án ổn định dân cư tại xã Quảng Thành
  • 07/09/2018 18:31 | 608 lượt xem
  • Sáng 7/9, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện Dự án ổn định dân di cư tự do và Dự án quy hoạch ổn định dân cư các xã biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa.
<< <  82  83  84  85  86  > >>