• 01:03
  • Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2019
  • 25/01/2019 08:36 | 760 lượt xem
  • Ngày 24/1, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2019, xem xét các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
  • 01:35
  • Cả nước giảm 3 ban chỉ đạo, 9 tổng cục và tương đương
  • 18/01/2019 16:23 | 838 lượt xem
  • Phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 vào sáng nay 18/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu, toàn ngành cần tiếp tục bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược do đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra. Trong đó, chú trọng sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên tinh thần nghiêm túc và thận trọng, tránh tình trạng cầu toàn, nôn nóng. Công tác cán bộ phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch và chính xác.
<< <  81  82  83  84  85  > >>