HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • 01:35
 • Cả nước giảm 3 ban chỉ đạo, 9 tổng cục và tương đương
 • 18/01/2019 16:23 | 647 lượt xem
 • Phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 vào sáng nay 18/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu, toàn ngành cần tiếp tục bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược do đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra. Trong đó, chú trọng sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên tinh thần nghiêm túc và thận trọng, tránh tình trạng cầu toàn, nôn nóng. Công tác cán bộ phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch và chính xác.
 • 01:28
 • Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20-50%
 • 18/01/2019 15:46 | 469 lượt xem
 • Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 vào sáng nay 18/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đề nghị, trong năm 2019, các cấp, ngành cần tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; chú trọng phát huy dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia thực hiện các chính sách, dự án được thực hiện ở địa phương.
 • 01:24
 • Quan tâm đầu tư để Đức Mạnh sớm đạt chuẩn nông thôn mới
 • 11/01/2019 16:47 | 494 lượt xem
 • Ngày 11/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn cùng các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Đắk Mil tiếp xúc với cử tri xã Đức Mạnh (Đắk Mil) để thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa III và lắng nghe tâm tư, ý kiến phản ánh của cử tri.
 • 01:30
 • Cắt giảm hơn 6.700 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành
 • 10/01/2019 19:06 | 181 lượt xem
 • Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 được tổ chức vào sáng nay 10/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chấn chỉnh nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp, của một bộ phận công chức, viên chức.
<< <  3  4  5  6  7  > >>