HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • 00:52
 • 40 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa khóa XII
 • 13/08/2020 13:54 | 139 lượt xem
 • Sáng 13/8, sau phần khai mạc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thảo luận báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.
 • 01:56
 • Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tp. Gia Nghĩa lần thứ XII
 • 13/08/2020 11:21 | 74 lượt xem
 • Sáng 13/8, Đảng bộ Tp. Gia Nghĩa đã long trong khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham dự của 230 đại biểu đại diện cho 2.514 đảng viên của 35 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.
 • 01:15
 • Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tuy Đức lần thứ IV
 • 11/08/2020 17:08 | 150 lượt xem
 • Chiều 11/8, Đảng bộ huyện Tuy Đức tổ chức phiên trù bị, Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 248 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.784 đảng viên toàn Đảng bộ.
 • 01:57
 • Quyết liệt xử lý giải ngân vốn đầu tư năm 2020
 • 11/08/2020 18:03 | 91 lượt xem
 • Chiều 11/8, Thường trực HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 để xem xét, thống nhất một số nội dung quan trọng do UBND tỉnh trình và giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp.
 • 01:55
 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ và DN lần thứ IV
 • 11/08/2020 17:03 | 152 lượt xem
 • Chiều 11/8, sau phần thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ trình đại hội, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành thảo luận tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII và tiến hành bế mạc.
 • 01:50
 • Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CCQ và DN lần thứ IV
 • 11/08/2020 14:05 | 95 lượt xem
 • Sáng 11/8, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của 246 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 3.500 đảng viên toàn Đảng bộ.
 • 02:03
 • Đắk Song tiếp tục thực hiện "Ba tập trung", "Hai đột phá"
 • 06/08/2020 17:16 | 463 lượt xem
 • Sáng 6/8, sau phần khai mạc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đắk Song lần thứ V đã nghe, thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Song khóa IV trình; thảo luận tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
<< <  1  2  3  4  5  > >>