• 01:31
 • Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Đảng bộ Khối
 • 15/01/2021 10:10 | 65 lượt xem
 • Ngày 15/1, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 • 01:52
 • Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020
 • 14/01/2021 15:34 | 110 lượt xem
 • Chiều 13/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 • 01:57
 • Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020
 • 13/01/2021 17:17 | 107 lượt xem
 • Chiều 12/1, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
<< <  1  2  3  4  5  > >>